Content voor Ingelogde Gebruikers

Artikel 1 Definitie
In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt onder “koper” (of opdrachtgever) verstaan de persoon die een aankoop in de webshop heeft gedaan. Onder ‘’verkoper’’ verstaan we bezorgdienst De Kopermolen.

Artikel 2 Toepasselijkheid
Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden maken deel uit van alle orderbevestigingen via de website van de bezorgdienst.

Artikel 3 Prijs
Indien korting is overeengekomen, vervalt het recht van koper op deze korting indien en zodra koper de in deze voorwaarden bepaalde of anderszins schriftelijk overeengekomen betalingstermijn overschrijdt.

Het aanbod geldt zolang de voorraad strekt. Aanbiedingen gelden alleen voor bestellingen die binnen de periode waarvoor de aanbieding geldt, worden bezorgd.

Artikel 4 Aflevering
Opgegeven levertijden zullen gehandhaafd worden en dienen als richtlijn. Het is mogelijk dat er onder omstandigheden niet kan worden gehouden aan deze aflevertijden. Indien dit van toepassing is zal de bezorger zo snel mogelijk de klant inlichten.

Artikel 5 Betaling
Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling direct te worden voldaan.

Artikel 6 Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van de verkoper is beperkt tot het bedrag dat door zijn verzekering is gedekt, indien en voor zover aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt.

Verse producten zullen vervoerd worden in een koelbox met koelelementen, hierdoor zal een eventueel risico zeer gering zijn. Mocht er bij het aannemen van het verse product geconstateerd worden dat het product niet vers is dan zal de ontvanger het product opnieuw ontvangen.

Scroll naar boven